Werkervaring

Sinds 2012 werkzaam als zelfstandig HRM-specialist

Mijn expertise ligt op het brede scala van reorganisaties en verandertrajecten, invulling van personeelsinstrumenten tot en met de aandacht voor individuele ontwikkeling. Personeelsontwikkeling en organisatieontwikkeling zijn nauw met elkaar verbonden. Dit boeit mij en geeft mij inspiratie om bedrijven te helpen tot betere prestaties te komen. Ik ontzorg bestuurders, dga’s en leidinggevenden op het gebied van Personeel & Organisatie. Ik ben werkzaam (geweest) met (o.a.) de volgende klussen en opdrachten:

Gemeente Harlingen (februari 2016- oktober 2017)

Adviseren en begeleiden van de transitie (op HRM-gebied) van Overheidsorganisatie naar Private Onderneming van de Haven van Harlingen.

NV Port of Harlingen (oktober 2017-heden)

Advisering HRM. Inrichten en actualiseren van de HRM-organisatie.

British Council Amsterdam (februari 2016 –augustus 2017)

Advies en begeleiding mbt efficiënte inzet medewerkers en juridische contractsvormen.

VER Amsterdam (oktober 2016 –december 2018)

Coaching en advisering medewerkers en leiding.

Use Poultry Technology BV (januari 2015 –januari 2017)

Als interimmer professionaliseren HR-organisatie en de interne afstemming binnen de gehele organisatie ;  opstellen businessplan en verbeteren organisatie.

NV Port of Den Helder (januari 2013- heden)

Begeleiden transitie van Overheidsorganisatie naar Private Onderneming; opzetten HR-organisatie en HR-instrumenten in de meest ruime zin; missie en visietraject opstarten en uitwerken mbt doelstellingen organisatie, beheer van HRM

Dearbytes (juli 2013- oktober 2019)

Adviseren bij structureren van HRM-beleid en toepassen van HRM in de praktijk; coachen leidinggevenden en medewerkers.

The Hoxton (hotelgroep, Amsterdam januari 2019)

Adviseren mbt inrichten HRM.

Florentin (november 2013- 2014)

Adviseren bij complexe  HRM-vraagstukken en hands on toepassen van HRM in de praktijk.

ICM (november 2013- heden)

Trainer/docent (Strategisch) Personeelsmanagement, arbeidsrecht, selectiegesprekken, adviesvaardigheden, financiën voor niet financiële medewerkers, verzuim en re-integratie, functioneringsgesprekken, gespreksvaardigheden; verzorgen van in-company-trainingen voor o.a. COA, Woonplus Schiedam, PostNL, Savant Zorggroep, Kuiken BV.

Trainer (oktober2012- heden)

Met name voor managementteams en ondernemingsraden.

Andrew Wommack Ministry (christelijke school) (2017)

Adviseren bij herformuleren missie- en visietraject en de daaraan gekoppelde strategie en inrichting van de organisatie.

Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland (september 2012-april 2013)

Als interimmanager Publieksdiensten;

Werkzaamheden: bevorderen van de samenwerking tussen afdelingen en onderdelen, aansturen van projecten en het doen van voorstellen aan de directie, professionaliseren van de werkprocessen, coachen medewerkers, leidinggeven aan 37 medewerkers en twee coördinatoren, onderhouden van externe contacten

Gemeente Den Helder (mei 2011 – mei 2012)

Hoofd Personeel en Organisatie (interim): leidinggeven aan 16 medewerkers binnen P&O, uitvoering geven aan professionalisering van P&O-instrumenten, bevorderen van integraal management, invoeren strategische personeelsplanning, op orde brengen van de interne processen.