Persoonlijke eigenschappen

  • Gericht op signaleren van klantwensen en –behoeften binnen de organisatie.
  • Oog voor strategie om de kloof tussen gewenste en de huidige situatie te overbruggen.
  • Kan strategie vertalen naar concrete doelen, actiegerichte processen en resultaten.
  • Goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit en gericht op samenwerken.
  • Veerkracht om door te zetten bij tegenslag en teleurstelling.
  • Humor.