Diensten

Hans van Wijk HR-advies, coaching en interim adviseert en ondersteunt uw onderneming op alle fronten op het gebied van Personeel & Organisatie. Dit kan op ad hoc basis, als u aan de hand van een specifieke kwestie daar behoefte aan heeft, of op structurele basis. De gebieden zijn:

Arbeidsvoorwaarden

Het opstellen of aanpassen van het arbeidsvoorwaardenpakket. Het regelen of samenstellen van specifieke of aanvullende arbeidsvoorwaarden, arbeidsovereenkomsten, huisreglement of personeelshandboek. Ook het uitwerken en uitleggen tot een praktische toepassing hiervan, in samenhang met een eventuele CAO en gedragsregels.   

Personeelsbeleid en interne organisatie

Het opstellen of actualiseren en implementeren van personeelsbeleid. Er is een ruime ervaring met het maken en afstemmen van beloningssytemen en een salarishuis. Ook met betrekking tot beoordelings- en functioneringssystemen, functiebeschrijvingen en functiewaarderingsystematieken.
Het voeren van een goed werving en selectie systeem (hoe kom ik aan de goede medewerkers ?) en een goede personeelsplanning.
Tot en met het voeren van een effectieve personeelsadministratie.

Training & ontwikkeling

Van individuele coaching tot en met intervisie en teambuilding. Als een team niet lekker loopt kan het goed zijn om, onder leiding van een gespreksleider, eens met elkaar om de tafel te gaan om tot een vernieuwde aanpak te komen. Het maken van personeelsontwikkelplannen (pop). Vaardigheidstrainingen op het gebied van communicatie en effectieve samenwerking.

Arbeidsomstandigheden

Voorkomen van ziekteverzuim en begeleiden bij reintegratie. Opstellen en bewaken van het ziekteverzuimreglement en de bijbehorende protocollen

Lastige personeelskwesties

Het begeleiden en bemiddelen  bij arbeidsconflicten, het voeren van lastige gesprekken, ontslagkwesties en het terugdringen van de personeelslasten.

Reorganisatie en ingrijpende veranderingen

Het begeleiden van het traject bij reorganisaties en fusies. Het maken van afvloeiingsplannen en sociale plannen. Overlegpartner naar Ondernemingsraden en vakorganisaties.

Interim en waarneming

Het tijdelijk vervullen van de functie van de HRM-manager, -adviseur of -medewerker.